بازیفون ایرانسل ، سرویسی است که تحت مالکیت GETMO Arabia FZ LLC(Getmo) ، توسعه یافته و نگهداری می شود. دسترسی به بازیفون، به معنی این است که شما توافق خود را اعلام می کنید که همه این مطالب را خوانده و فهمیده اید و موافق اید که همه ضوابط و شرایط موجود در آن را رعایت کنید. Getmo حق تغییر شرایط و ضوابط ("قرارداد") خدمات و سلب مسئولیت بدون محدودیت برای به حالت تعلیق در آوردن و قطع یا لغو کردن سرویس بدون هیچ اطلاع قبلی برای خود محفوظ می ماند. توصیه می¬شود که دائما شرایط و ضوابط را مرور و بازنگری کنید و اگر هر یک از شرایط و هر گونه اصلاحات مربوط به آن را قبول ندارید، از این سرویسها(یا سایت) استفاده نکنید. (به عنوان مثال، بازی ها، داده ها، نرم افزار، متن، اطلاعات، تصاویر، صداها،موسیقی، عکس، ارتباطات و یا دیگرمحصولات) ارائه شده در این سایت برای استفاده شخصی و غیرتجاری در نظر گرفته شده است. محتوای ارائه شده از طریق سرویس ها متعلق به Getmo، وابسته به محتوای ارائه شده توسط اشخاص دیگر(ثالث) که Getmo یک رابطه کسب و کار با آن دارد می باشد. کپی رایت محتوای تهیه شده در این سرویس برای Getmo یا اشخاص ثالثی که محتوا را تهیه می کنند یا خالق اصلی محتوا هستند نگه داری می شود. Getmo تلاش خواهد کرد که درباره موضوعات مربوط به احساسات (تعهدات) منطقه ای و قومی، محتوایی با منبع موثق ارائه دهد. واگر درهمه اتفاقات و هر بخش از محتوای تهیه شده یا در استفاده و یا کاربرد ان هر گونه مطلب توهین امیزی دیده شود کاملا غیرعمدی است. همچنین شما موافق اید که ریسک استفاده ازهر یک از مطالب و یا اطلاعات منتقل شده و یا دریافت شده از طریق استفاده از این خدمات را برعهده بگیرید و Getmo مسئول هر گونه آسیب یا خسارت حاصل شده به سیستم کامپیوتر شما، تلفن همراه، و یا هر دستگاه دیگر و یا از دست دادن داده ها از جمله انتقال و یا دانلود نخواهد بود. با عضویت در باشگاه بازی، شما دریافت متون SMS و لینک SMS در شماره تلفن همراه خود را برای همه مطالب مربوط به بازی ها را می پذیرید. برای لذت بردن از بازی / خدمات ، کاربر نیاز به فعال سازی بازیفون ایرانسل دارد که در آن هزینه اشتراک 2000ریال در هر روز است. این یک سرویس تمدید خودکار است. همه ی دیگر شرایط و ضوابط اپراتورهای استاندارنیز اعمال می شود. لطفا برای اطلاعات بیشتر به www.Irancell.ir مراجعه کنید. توجه داشته باشید شارژ هزینه استفاده از اینترنت ممکن است از شارژ شما کسر گردد.